Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere a României pentru netranspunerea corectă a unor Directive.

Este vorba despre Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat și de a comunica după arestare și o alta pentru transpunerea incorectă a normelor UE privind rasismul și xenofobia.

Scopul primei Directive este să se asigure că suspecții și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale, precum și persoanele căutate în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare (MEA) sunt asistate de un avocat încă din primele etape ale procedurilor; și că persoanele private de libertate pot informa și comunica cu persoane terțe, cum ar fi angajatorul sau membrii de familie, precum și cu autoritățile consulare. Legislația neerlandeză prevede excepții de la dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor MEA, care nu sunt…

Citeşte mai mult