Codul Ocupațiilor din România (COR) a fost actualizat cu noi meserii: astrologii, numerlologii și prezicătorii au de acum profesiile recunoscute oficial de Ministerul Muncii. Acest lucru este deja valabil și în alte state.

Astfel, profesia de astrolog a fost reglementată în COR în 1995 prin ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 1938/1949 publicat în Monitorul Oficial nr. 272/23.11.1995

Profesia de numerlolog a fost introdusă în COR prin ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică în ianuarie 2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 135/16.II.2023 pe baza documentației depuse de Asociația Numerologilor din România cu avizul favorabil al Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România.

Proiectul de act normativ a parcurs procedura transparenței decizionale la acea dată și nu au fost formulate observații cu…

Citeşte mai mult